GDPR


Era personuppgifter är säkra med oss! Vi har tystnadsplikt och arbetar efter GDPR-förordningen, vilket bland annat innebär att vi endast hanterar de personuppgifter som behövs för att genomföra vårt uppdrag för Er. Det innebär även att Ni har rätt att få ett utdrag över vilka personuppgifter vi hanterar om er och varför. Har ni frågor om GDPR eller vår hantering av Era uppgifter? Hör av er till oss på info@stockholmeloljus.se eller tel: 08-29 19 91 så hjälper vi er.


Policy_för_behandling_av_personuppgifter_GDPR 191023.pdf