PRISER 


Timpriset gäller för en elektriker med arbetstider mellan 07:00 och 16:00.
Servicebils avgift debiteras vid varje arbetstillfälle.
Vid kortare arbeten debiteras istället en startkostnad.
I startkostnaden ingår 2 arbetstimmar inklusive restid samt servicebil,
trängselskatt och ev. parkeringskostnad.
Vid arbete över 6 timmar debiteras en hel dag (8 timmar).
Startkostnad med ROT-avdrag: 2250 kr inkl. moms.

  • Arbetskostnad per timme: 625 kr exkl. moms (781 kr inkl. moms).
  • Servicebil per arbetsdag: 550 kr exkl. moms (687 kr inkl. moms).
  • Startkostnad: 1800 kr exkl. moms (2250 kr inkl. moms).
  • P-avgifter: netto
  • Elkonsult: 11ook r/tim
  • Elmaterial: enligt grossisten prislista
  • Tillägg underentreprenör 12% påslag

För en fastpris offert hör gärna av er.