Västervik

Restaurering - återskapande av Västerviks gamla badhus.
Beställare: Nils Hedström Byggnads AB

Vita staden

6 st radhus.